Hoá Học lớp 8

Hoá Học lớp 8

Giáo trình Hoá Học lớp 8

CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
5 Bài

Chất

Nguyên tử

Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Công thức hoá học

Hoá trị

PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
4 Bài

Sự biến đổi chất

Phản ứng hoá học

Định luật bào toàn khối lượng

Phương trình hoá học

MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
5 Bài

Mol

Chuyển hoá giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Tỉ khối của chất khí

Tính theo công thức hoá học

Tính theo phương trình hoá học

OXI - KHÔNG KHÍ
5 Bài

Tính chất của oxi

Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

Oxit

Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

Không khí và sự cháy

HIĐRO - NƯỚC
5 Bài

Tính chất - Ứng dụng của hidro

Phản ứng oxi hoá - khử

Điều chế hidro - Phản ứng thế

Nước

Axit - Bazo - Muối

Xem Thêm 1 Chương

Nội dung trọng tâm học hoá lớp 8 online

Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • Bài 1: Mở đầu môn Hóa học
 • Bài 2: Chất
 • Bài 3: Nguyên tử
 • Bài 5: Nguyên tố hóa học
 • Bài 6: Đơn chất và hợp chất - Phân tử
 • Bài 7: Công thức hóa học
 • Bài 8: Hóa trị

Chương 2: Phản ứng hóa học
 • Bài 9: Sự biến đổi chất
 • Bài 10: Phản ứng hóa học
 • Bài 11: Định luật bảo toàn khối lượng
 • Bài 12: Phương trình hóa học

Chương 3: Mol và tính toán hóa học
 • Bài 13: Mol
 • Bài 14: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
 • Bài 15: Tỉ khối của chất khí
 • Bài 16: Tính theo công thức hóa học
 • Bài 17: Tính theo phương trình hóa học

Chương 4: Oxi - Không khí
 • Bài 18: Tính chất của oxi
 • Bài 19: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi
 • Bài 20: Oxit
 • Bài 21: Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy
 • Bài 22: Không khí - sự cháy

Chương 5: Hiđro - Nước
 • Bài 23: Tính chất - Ứng dụng của hiđro
 • Bài 24: Phản ứng oxi hóa - khử
 • Bài 25: Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
 • Bài 26: Nước
 • Bài 27: Axit - Bazơ - Muối

Chương 6: Dung dịch
 • Bài 28: Dung dịch
 • Bài 29: Độ tan của một chất trong nước
 • Bài 30: Nồng độ dung dịch
 • Bài 31: Pha chế dung dịch

Phương pháp học tốt Hoá lớp 8

Đối với học sinh lớp 8, hóa học là một môn hoàn toàn mới lạ bởi đây là năm đầu tiên các em được tiếp xúc với môn học này. Học hóa lớp 8 có khó không là câu hỏi hầu hết các bạn học sinh chuẩn bị sang năm lớp 8 đều thắc mắc.
Hóa học sẽ không quá khó khi các bạn tập trung chú ý kiến thức trong sách giáo khoa và hiểu rõ từng bài học. Đây là môn học giải thích các hiện tượng thường xuyên xảy ra trong đời sống hàng ngày, các thí nghiệm gần gũi với hiện thực sẽ giúp các bạn học sinh cảm thấy hứng thú và yêu thích việc học hóa hơn rất nhiều.
Đặc biệt là lượng kiến thức của môn hóa có sự liên kết chặt chẽ từ lớp 8 đến lớp 12. Vì vậy chương trình học lớp 8 được coi là nền tảng cơ bản nhất, nhẹ nhàng nhất để chuẩn bị cho các kiến thức nâng cao sau đó. Điều này đòi hỏi các em phải nắm chắc kiến thức, tạo nền móng kiến thức vững chắc, phân biệt được các hiện tượng hóa học, các đặc điểm bài tập khác nhau, hệ thống hóa kiến thức để dễ dàng vận dụng khi làm bài.

Có thể bạn quan tâm: học online cùng Marathon Education - Chương trình học online lớp 8

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY