Hoá Học lớp 11

Hoá Học lớp 11

Giáo trình Hoá Học lớp 11

Sự điện li
4 Bài

Sự Điện Li

Axit, Bazơ Và Muối

Sự Điện Li Của Nước – pH Và Chất Chỉ Thị Axit – Bazơ

Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li

Nitơ - Photpho
6 Bài

Nitơ

Amoniac Và Muối Amoni

Axit Nitric Và Muối Nitrat

Photpho

Axit Photphoric Và Muối Photphat

Phân Bón Hóa Học

Cacbon - Silic
2 Bài

Cacbon và hợp chất của cacbon

Silic Và Hợp Chất Của Silic

Đại cương về hoá học hữu cơ
3 Bài

Mở Đầu Về Hoá Học Hữu Cơ

Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

Cấu Trúc Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

Hiđrocacbon no
1 Bài

Ankan

Xem Thêm 5 Chương

Trọng tâm chương trình học online hoá lớp 11

Chương 1: Sự điện li
 • Bài 1: Sự điện li
 • Bài 2: Axit, bazơ và muối
 • Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho
 • Bài 5 : Nitơ
 • Bài 6 : Amoniac và muối amoni
 • Bài 7: Axit nitric và muối nitrat
 • Bài 8: Photpho
 • Bài 9: Axit photphoric và muối photphat
 • Bài 10: Phân bón hóa học

Chương 3: Cacbon - Silic
 • Bài 11: Cacbon
 • Bài 12: Hợp chất của cacbon
 • Bài 13: Silic và hợp chất của silic
 • Bài 14: Công nghiệp silicat

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
 • Bài 15 : Mở đầu về hóa học hữu cơ
 • Bài 16 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 17 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 18 : Phản ứng hữu cơ

Chương 5 : Hiđrocacbon no
 • Bài 19: Ankan
 • Bài 20: Xicloankan

Chương 6 : Hiđrocacbon không no
 • Bài 21: Anken
 • Bài 22: Ankađien
 • Bài 23: Ankin

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • Bài 24 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
 • Bài 25 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
 • Bài 26 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
 • Bài 27 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
 • Bài 28 : Ancol
 • Bài 29 : Phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
 • Bài 30 : Anđehit - Xeton
 • Bài 31 : Axit cacboxylic

Học hoá lớp 11 có khó không?

Có lẽ rất nhiều bạn học sinh thắc mắc rằng học hóa lớp 11 có khó không? Một số chia sẻ sau đây có thể phần nào giúp các em chuẩn bị tốt cho quá trình học tập hóa năm lớp 11.
Chương trình hóa 11 bao gồm một lượng lớn kiến thức và bài tập đòi hỏi học sinh cần nắm vững. Cụ thể, chương trình lớp 11 được chia thành hai phần gồm hóa vô cơ và hóa hữu cơ.
Với hóa vô cơ, các tính chất hóa học, các định luật sẽ được dạy chuyên sâu và không quên dựa trên kiến thức nền tảng, giúp các em tư duy có chiều sâu, hỗ trợ trong việc giải bài tập. Với hóa hữu cơ, đây được xem là nỗi sợ của nhiều học sinh khi có phần khó hiểu hơn. Tuy nhiên các em cần tập trung và không được lơ là bởi đây là kiến thức nền tảng cơ bản cho phần hóa hữu cơ lớp 12.
Mặc dù hóa lớp 11 không dễ nhưng các em học sinh vẫn có thể học tốt môn này nếu biết cách cân bằng thời gian học, nắm vững lý thuyết, hệ thống kiến thức theo từng chương, thường xuyên làm bài tập và đảm bảo cân đối giữa các môn học.
Xem ngay: học online cùng Marathon Education - Chương trình học online lớp 11

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY