Hoá Học lớp 10

Hoá Học lớp 10

Giáo trình Hoá Học lớp 10

Cấu tạo nguyên tử
3 Bài

Thành phần của nguyên tử

Nguyên tố hoá học

Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
3 Bài

Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì và nhóm

Định luật tuần hoàn và ý nghĩa bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Liên kết hoá học
4 Bài

Quy tắc Octet

Liên kết ion

Liên kết cộng hoá trị

Liên kết hydrogen và tương tác Van der Waals

Phản ứng oxi hoá – khử
1 Bài

Phản ứng oxi hoá - khử và ứng dụng trong cuộc sống

Năng lượng hoá học
2 Bài

Enthalpy tạo thành và biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng hoá học

Xem Thêm 3 Chương

Chương trình trọng tâm Hóa 10 trực tuyến

Chương 1: Nguyên tử
Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học và đồng vị
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố. Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Chương 3: Liên kết Hóa học
Bài 10: Liên kết ion – Tinh thể ion – Liên kết cộng hóa trị
Bài 11: Tinh thể phân tử – Hóa trị – Số oxi hóa
Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử
Chương 5: Nhóm Halogen
Bài 17: Khái quát về nhóm Halogen
Bài 18: Clo
Bài 21: Flo – Brom – Iot
Chương 6: Nhóm Oxi
Bài 23: Oxi – Ozon
Bài 24: Lưu huỳnh
Bài 25: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu hình trioxit
Bài 26: Axit sunfuric – Muối sunfat
Chương 7: Tốc độ phản ứng
Bài 28: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Học Hóa lớp 10 có khó không?

  • Mỗi môn học ở mỗi khối lớp và bậc học khác nhau sẽ có điểm khó riêng. Và sẽ rất khó để có thể đánh giá mức độ dễ hay khó của mỗi môn. Khi lên lớp 10, các em học sinh cần trang bị cho mình tâm lý cũng như chiến lược học tập tập cụ thể để giúp cho các em có 1 nền móng kiến thức vững chắc.
  • Quay trở lại với câu hỏi mà rất nhiều em học sinh thắc mắc là Hóa lớp 10 có khó không?  Câu trả lời là CÓ, điều này đã được đánh giá qua cuộc khảo sát từ các gia sư, giáo viên và các bạn học sinh khối 10 của các năm học trước.
  • Tuy nhiên, nếu như đủ quyết tâm và chăm chỉ, thì học hóa lớp 10 sẽ trở nên dễ dàng hơn với các em học sinh rất nhiều.
Xem thêm: học trực tuyến online cùng Marathon Education - Chương trình học online lớp 10
contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY