Đánh giá năng lực HN

Đánh giá năng lực HN

Giáo trình Đánh giá năng lực HN

Môn Hoá Học
6 Bài

Hoá học đại cương 10 & 11 (tổng quan lý thuyết).

Hoá học đại cương 10 & 11 (tổng ôn bài tập).

Hoá học vô cơ 10 & 11.

Hoá học hữu cơ 11

Luyện đề ĐGNL HN (mỗi đề 10 câu Hoá)

Luyện đề ĐGNL HN (mỗi đề 10 câu Hoá)

Môn Toán Học
8 Bài

Mệnh đề - Tập hợp

Đại số tổ hợp - xác suất

Thống kê

Toán logic - suy luận

Đề 1

Đề 2

Đề 3

Đề 4

Môn Vật Lý
6 Bài

Trắc nghiệm khái quát kiến thức SGK Vật lý

Vật lý 11

Vật lý 11 (tiếp theo)

Vật lý 12

Vật lý 12 (tiếp theo)

Luyện đề

Môn Sinh Học
4 Bài

Ôn tập Sinh 11 (Chuyển hoá vật chất và năng lượng)

Ôn tập Sinh 12

Luyện đề

Luyện đề

Môn Lịch Sử
4 Bài

Ôn tập Lịch sử 10

Ôn tập Lịch sử 11

Ôn tập Lịch sử 12

Luyện đề

Xem Thêm 2 Chương

Khóa học Đánh giá năng lực HN

Chưa có giáo viên!

contact-me

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Chọn môn học

Đăng ký trở thành   cộng tác viên

Marathon Education TẠI ĐÂY